Hvad handler GDPR om – helt kort?

GDPR handler om at sikre ensartede regler i hele EU for håndtering af personfølsomme oplysninger. Det får betydning for virksomheder, organisationer, foreninger og alle andre, der er i besiddelse af personfølsomme informationer om medarbejdere, kunder, medlemmer og andre.
Hos Commerze anerkender vi vore kunders og vore ansattes ret til beskyttelse af persondata. Vi forpligter os til at efterleve GDPR forordningen og den deraf følgende lovgivningen. Vi har med henblik herpå etableret et samlet og fælles GDPR program med det formål at styrke og forbedre databeskyttelse for os selv og vores kunder.

Parallelt med implementeringen af GDPR har Commerze evalueret alle datacentre, kontorer og infrastrukturer og samarbejdspartnere med grundlag i ISO 27001-krav, for at sikre bedst mulig sikkerhed for personoplysninger.

GDPR artikel 32

I GDPR artikel 32 fremgår det, at den dataansvarlige og databehandleren skal gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerheds niveau. Vi helt enige i artikel 32, da det i vores optik ikke giver nogen mening at kaste en masse penge, tid og resurser i dokumentering af  virksomhedens GDPR, hvis ikke virksomheden er beskyttet mod cyber-kriminelle, eller hvis virksomhedens medarbejdere har lemfældig omgang med de persondata som virksomheden er ansvarlig for. Derfor bliver virksomheden også nødt til at kigge på, hvordan virksomhedens er fysisk beskyttet, hvordan IT-systemer er beskyttet samt hvilken adfærd medarbejderne udviser i forhold til deres omgang med arbejdsstationer, IT-systemer og persondata internt i virksomheden.

Har du brug for IT-sikkerhed?

Hos Commerze har vi IT-sikkerhedskonsulenter som kan hjælpe dig med indkøb, opsætning og vedligeholdelse af dine IT-systemer, netværk m.v. Derfor er du altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til- eller brug for hjælp til din IT-sikkerhed.

3 gode råd om IT sikkerhed:

1. Opdater IT-systemerne

Sårbarheder i styresystemer som feks. Windows og andre programmer som f.eks. Adobe Reader, Adobe Flash, Java og QuickTime m.v. udnyttes ofte af de kriminelle. Sørg derfor for, at styresystemet og andre programmer bliver opdateret, så sårbarhederne kan minimeres eller fjernes. Med Commerze MAX security er opdatering af alle de gængse programmer en del af den daglige sikkerhed.

 

2. Antivirusprogram

Installere et antivirusprogram på arbejdsstationerne. Antivirusprogrammer undersøger om der ligger skadelige virus og/eller koder i virksomhedens IT-udstyr. Med Commerze MAX security opdatere vi ikke kun antivirus definitionerne, vi sikrer også, at programmet kører. Hvis ikke det virker, så går der en alarm i vores kontrolcenter.

 

3. Browser sikkerhed

Sørg for at indstille sikkerhedsniveauet for arbejdsstationens browser, så bliver brugeren/medarbejderen spurgt, inden filer, programmer m.v. overføres til computeren. Hvis du ikke ønsker at gå rundt til alle maskiner, hver gang der er en ændring, så kan Commerze MAX security hjælpe dig.