Azure Backup er stabil, hurtig, sikker og kost-effektiv on-line backup der er meget nem at installere og konfigurere.

Azure Backup tager on-line backup til Azure datacenter. Der kan tages backup af lokale servere og Azure data med Azure Backup.

Azure Backup er 99,9% tilgængelig med krypteret dataoverførsel. Mulighed for georeplikeret backup. Geo-repliceret backuplager er data bliver opbevaret i 2 fysiske datacentre med forskellig placering.

Tabte data hentes nemt tilbage til den originale placering, eller startes i Cloud.