Vigtigt! Energitillægget omfatter KUN de ekstra omkostninger, vi er blevet berørt af siden marts 2022 


Vores energiomkostninger til og med niveauet i marts 2022 er derfor inkluderet i de enhedspriser, I allerede betaler.

Energitillæget beregnes altså på baggrund af jeres løsnings energiforbrug i den pågældende måned (målt i kWh) ganget med forskellen i vores energipris målt mellem marts 2022 og fakturaperioden. 

Eksempel baseret på fiktive tal: Jeres løsning i vores DK1 datacenter bruger 150 kWh pr. måned. Vores elpris er steget 2,2 kr. mellem marts 2022 og november 2022.
Jeres energitillæg for november 2022 udgør derfor 150 kWh * 2,2 kr. = 330,00 kr.

 

Hvilke produkter gælder energitillægget for?

Energitillægget for Infrastructure-as-a-Service gælder følgende to produkter: 

 • Virtual Datacenter (VDC) 
 • Cloud Resource Pool (CRP) 

Og består af følgende 4 delkomponenter: 

 • Elforbrug for hosts
  Virtual Datacenter
  Det faktiske strømforbrug pr. server (Host) målt over den forgangne måned med en detaljegrad på 20 sekunder. Cloud Resource Pool
  Da CRP løsninger leveres på delte hosts, beregnes kWh forbruget efter en fordelingsnøgle baseret på antallet af vCPU i det givne miljø. Hvis CRP miljøet i alt indeholder 1.000 vCPU og benytter i alt 5.000 kWh pr. måned og jeres løsning i alt har allokeret 15 vCPU, udgør jeres løsning 15/1000 = 1,5% af de 5.000 kWh energiforbrug for CRP miljøet (= 75 kWh).
   
 • Elforbrug for netværk
  Strømforbruget for det første lag af switche i vores datacenter, som alle servere er forbundet til. Vi har valgt at beregne omkostningen per server ud fra et Best Case udnyttelses scenarie, hvor alle porte i alle switche er i brug hvilket giver den laveste omkostning per server. Dette har vi valgt at gøre, da vi ikke 100% kan præcisere strømforbruget for de switche, så forbruget er opgjort med et udgangspunkt i median forbrug (bakket op af kontrolmålinger).
   
 • Elforbrug for delt infrastruktur
  Strømforbruget i vores core netværkracks samt vores datacenter management racks. Det er disse racks, der holder alt kørende. Vi har taget strømforbruget i gennemsnit for måneden på disse racks og divideret med samtlige servere (både interne og kundeservere) for hele datacenteret således alle betaler en lige del. 
   
 • Elforbrug for SAN storage
  Strømforbruget til vores shared SAN storage (tier 1 og tier 3) måles løbende.
  For hver af de to storage typer beregnes et strømforbrug pr. maksimalt solgt GB storage i et Best Case scenarie hvor alle enheder der kan sælges, på det enkelte SAN, er solgt.
  Eksempel:
  Din løsning i vores DK1 datacenter har 596 GB Tier 1 storage allokeret. Vores strømforbrug pr. GB er beregnet til 0,003672 kWh pr. GB. Din løsnings elforbrug ifbm. storage beregnes derfor som 596 GB * 0,003672 kWh = 2,189 kWh. 

Spørgsmål? 

Har du spørgsmål til ovenstående, så kontakt os endelig på info@commerze.dk eller 7020 5566